EnergyBUS korterelamus

Energia sisemine jaotussüsteem ühtlustab temperatuurierinevused korterite vahel

Korterelamutes on vajadus kütmise, jahutamise ja toaõhust niiskuse eemaldamise järele erinevates ruumides erinev isegi samal aastaajal. Päikesepoolsed korterid võivad varakevadelgi vajada jahutust, samal ajal kui maja põhjapoolsetes korterites on kütteperiood täies hoos. Selliste temperatuurierinevuste ühtlustamine on üks võtmeküsimusi, et tagada mugavus ja energiatõhusus tänapäeva ehitusprojektides. Tegelikult on nii, et hoone on jagatud hulgaks osadeks ja ventilatsioon on projekteeritud igale osale eraldi. Üleliigne energia tagastatakse ja juhitakse EnergyBUS kaudu kogu maja ühisesse akupaaki. See juba ostetud ja väljastpoolt maja hangitud energia jaotatakse akupaagist hoone jahedamatesse osadesse. Lisaks liigsoojusele võib ka jahutusenergia soojuspumpade abil tagastada ja kasutada muude ruumide jahutamiseks.

Toidukauplus toodab energiat elanikele

Hea näide EnergyBUS rakendamisest on kortermaja, mille tänavatasandil on toidupood. Tavaliselt projekteeritakse ja paigaldatakse kaupluse ja selle külmutusseadmete ventilatsioonisüsteemid eraldi korterite omast. See tavapärane viis võib viia olukorrani, kus kauplus põhjustab korteriühistule ja elanikele märgatavaid lisakulusid. EnergyBUS võimaldab tagastada liigse soojuse, mida toodab kaupluse sisseseade. Tänu sellele lahendusele saab elanike kasutatavat sooja vett kütta suurema osa aastast hoonest tagastatud energiaga.

Järkjärguline ventilatsioonisüsteem
Hoone lõunapoolne tiib püsib meeldivalt jahedana, kui päikese tekitatud liigne soojus juhitakse EnergyBUS kaudu maja teise tiiba.

 

Suvi: Sissepuhkeõhk on jahe ja kuiv. Liigne soojus kasutatakse tarbevee kütmiseks.
Talv: Sissepuhkeõhk on soe, ventilatsiooni soojakadu on minimaalne.
Soojuspumba liigne soojus kasutatakse tarbevee kütmiseks.

Kauplusel on oma EnergyBUS seade