Kõik Enervent ventilatsiooniseadmed kuuluvad energiaklassi A

Alates 2016 jaanuarist peavad kõikidel ventilatsiooniseadmetel olema energiamärgised. Märgiseid võib juba leida teistelt elektrilise käitusega kodumasinatelt ja soojuspumpadelt. Kõik Enervent ventilatsiooniseadmed kuuluvad energiaklassi A.
Ventilatsiooniseadmete energiamärgise kohustus põhineb energiamärgise direktiivil ja Komisjoni määrusel (EL) nr 1254/2014. Regulatsioon kinnitab energiamärgistuse nõuded eluhoonetel kasutatavatele ventilatsiooniseadmetele. Klassifikatsioon kõigub madalaimast G kategooriast kuni kõrgeima A kategooriani.

Samaaegselt energiamärgistuse kohustusega hakkab kehtima ka ventilatsiooniseadmete ökodisaini nõudeid sätestav Komisjoni määrus (EL) nr 1253/2014. Ventilaatorite ühised energiatõhususe nõudmised kinnitati Komisjoni määrusega (EL) nr 327/2011.

Selge teave energiatõhususe kohta

Seadme energiamärgis annab tarbijale ostuotsuse tegemiseks võrreldava teabe. Tarbijal on võimalik kohe kindlaks teha, kas seadme elektrikulu on madal või kõrgem punasega tähistatud keskmisest väärtusest.

Lisaks tegelikult energiaklassile tuleb kliendile esitada veel märkimisväärne hulk olulist teavet, mida on kindlaks määratud viisil testitud. Kliendil peab olema võimalik kindel olla, et omadusi on testitud ja et need on iga seadmetootja poolt selgelt ja ühelaadselt välja toodud, kas küsimus on siis õhukonditsioneeri juhtimistüübis, soojustagastussüsteemi tüübis või tõhususes, sisendvõimsuses maksimaalse õhuvoolu korral, nominaalses elektrivõimsuses või mürarõhutasemes.

Mürarõhutase on ruumi hea mikrokliima ja mugavuse mõistes olulise tähtsusega.

Parim külmas keskkonnas

Ventilatsiooniseadme energiatõhusus on toodud ära Euroopa Liidu keskmise kliimatsooni energiamärgisel. Õhksoojuspumpade ja ruumide õhukonditsioneeride energiamärgistel on energiaklassi näidatud näiteks kolme kliimatsooni kohta.
Loomulikult on Enerventi ventilatsiooniseadmed töötatud välja võimalikult energiatõhusatena Põhjamaade kliimas töötamiseks. Seega on kõikide Enerventi ventilatsiooniseadmete energiaklassiks külmimas kliimatsoonis A+.

Ventilatsiooniseadmetes kasutatav energia moodustab olulise osa majapidamiste energia kogukulust Euroopa Liidus. Komisjon on pööranud tähelepanu paljude ventilatsiooniseadmete kõrgele energiatarbimusele.
Tänu direktiivile peaks eluruumide energiakulu langema Euroopa Liidus aastaks 2025 45 % võrra.