Soojuspumbaga lahendused

Soojuspumbaga lahendused

Soojuspumpade integreerimine ventilatsioonisüsteemi võimaldab toaõhu erakordselt energiatõhusat kütmist ja jahutamist. Soojendatud või jahutatud õhk jaotub ventilatsioonitorude kaudu ühtlaselt kogu hoones.

Enervent HP eAir seadmed – midagi energiast ei lähe kaotsi

hp_print_300dpihp_winter_print_300dpi
HP on väljatõmbeõhu soojuspump, mis on integreeritud ventilatsioonisüsteemi. Ventilatsioonisüsteemi integreeritud HP väljatõmbeõhu soojuspump tagastab väljuva õhu soojuse. Koos rootorsoojusvahetiga tagastab väljatõmbeõhu soojuspump praktiliselt kogu hoonest välja tõmmatava õhu soojuse ja juhib selle kütmiseks.

Soojustagastuse efektiivsus aastas võib olla kuni 95%!

• Integreeritud väljatõmbeõhu soojuspump ei vaja eraldi õues olevat seadet, mis teeb selle sobivaks kinnistutele, kuhu selliseid seadmeid ei saa paigaldada.
• On võimalik paigaldada ehituse või renoveerimise käigus.
• Jahutab sissepuhkeõhku ja eemaldab sellest niiskuse, muutes toaõhu meeldivamaks isegi siis, kui temperatuuride vahe ei ole väga suur.

Tavaliselt raisatakse energiat soojuspumba töötamisel, iseäranis jahutamise puhul. Selleks, et see energia ära kasutada, loodi HP Aqua. HP Aqua tagastab muidu raisku mineva energia ja kasutab seda boileris oleva vee kütmiseks/jahutamiseks.

Vee soojendamise/jahutamise funktsioon muudab HP pumba veel mitmekülgsemaks. Tagastatud energia juhitakse boilerisse, kus seda saab kasutada
• õhk-vesi kütte-/jahutussüsteemis; või
• tarbevee soojendamiseks; või
• põrandakütteks