Ventilatsioonisüsteemi kavandamine

Ventilatsioonisüsteemi kavandamine

Ventilatsiooni disainimine nõuab erioskusi ja -teadmisi. Ei piisa põhiteadmistest ja määruste tundmisest. Iga ehitis on erinev ning elanike vajadused ja soovid on unikaalsed. Seetõttu ei saa üksikut lahendust kopeerida identsena teisele ehitisele. HVAC disainer peab olema oma valdkonnas kogenud professionaal.

Hea HVAC disainer alustab ehitise lõppkasutajate – töötajate või elanike – vajadustest ning suudab määrata probleemid ja vajaliku info siseruumide õhu kvaliteedi tagamiseks, isegi kui elanikud või muud lõppkasutajad ei suuda neid täpselt määratleda. HVAC disainer peab olema hea intervjueerija ja inimestetundja.

Ärihoone ventilatsioonisüsteemi disainimisel on HVAC disainer teadlik ehitise tulevasest kasutusest, kuni selleni, et ta oskab ennustada ventilatsioonisüsteemi vajadusi isegi muutlikes tingimustes. Samuti peab disainer olema teadlik erinõuetest, mis kehtivad puhasruumide või täpselt reguleeritavate õhukonditsioneerisüsteemide ventilatsiooni puhul, näiteks muuseumide, kunstigaleeride, farmaatsia- ja toiduainetetööstuse ning laborite puhul. HVAC peab olema veidi kõikide alade tundja.

Hea HVAC disainer tunneb piisavalt ka materjalistruktuuri füüsikat, niiskuse käitumist erinevatel struktuuridel ja ehitusmaterjalidel ning muid omadusi, mis võivad mõjutada siseruumide õhu kvaliteeti. Samuti peab HVAC disainer olema veidi konstruktsioonide disainer ja ehitusjuht.

Hea HVAC disainer tunneb energiatõhususe nõudeid, kuid suudab mõista ka inimkäitumist. Valmis süsteem peab töötama hästi ka siis, kui lõppkasutaja ei mõista täielikult süsteemi toimimisviisi ega soovi seda tundma õppida. HVAC disainer peab olema spetsialist energia ja inimkäitumise vallas.

Eluhoonete ventilatsioonisüsteemi disainimisel on hea HVAC disainer eelkõige ka esimene hoone elanik. Disainer arvestab elukorralduse muutustega, perekonna suurenemisega, äkiliselt suureneva niiskustasemega sporditegevuse (või teismeliste) tõttu, loomade, akvaariumide ja suure hulga toataimedega. HVAC disainer peab olema asjatundja inimeste eluviiside vallas.

Inimesed harjuvad paljude asjadega. Kui keegi on elanud kehva siseõhu kvaliteediga kodus, ei pruugi ta paremate tingimuste võimalikkusest teadlik olla. Siis on HVAC disainieri kohus teadvustada talle, et igal elanikul ja töötajal on õigus heale siseruumide õhule. Hea HVAC disainer on tõeline siseruumide õhu superkangelane!