Korduvad küsimused

Korduvad küsimused

Korduvad küsimused


1. Milline seade oleks minu maja jaoks õige?

Soovitame teil lasta valida oma majale õige õhupuhastusseadme vastava väljaõppega spetsialistil.


2. Kas ma võin paigaldada ventilatsioonisüsteemi ise?

Soovitame, et ventilatsioonisüsteemi paigaldaks asjatundja. Õigeks paigaldamiseks on vaja spetsiaalseid tööriistu ja oskusteavet.


3. Mis eelised on rootorsoojusvahetil?

Rootorsoojusvaheti on palju tootlikum kui traditsiooniline plaatsoojusvaheti. See on tingitud asjaolust, et rootorsoojusvaheti mass ja soojusvahetuspind on oluliselt suurem kui traditsioonilisel plaatsoojusvahetil. Mass suurendab võimet soojust salvestada. Investeering rootorsoojusvahetisse tasub ennast kiiresti ära, kuna säästate küttearvetelt.


4. Miks tuleks väljuva õhu toru soojustada?

Rootorsoojusvaheti on väga tõhus ja majast väljuv õhk võib olla väga külm. See võib põhjustada niiskuse kogunemist väljuva õhu torule, kui see läbib sooja piirkonda.


5. Kuidas tuleks väljuva õhu toru soojustada?

Kui väljuva õhu toru kulgeb läbi sooja piirkonna, on sobiv isolatsioon kas A. 80 mm soojustust koos niiskuskindla väliskattega või B. 20 mm poorse struktuuriga isolatsiooni (nagu Armaflex) vahetult torule ja 50 mm soojustust koos niiskuskindla väliskattega. Kui ventilatsioonikanal kulgeb läbi külma piirkonna, peaks isolatsioonikiht olema vähemalt 100 mm paksune. Lugege enne ventilatsioonitorustiku paigaldamist paigaldusjuhised hoolikalt läbi.


6. Mida tuleb silmas pidada, kui soovin, et ventilatsiooniseade ka jahutaks?

Kanal tuleb õigesti soojustada. Kanalitesse võib koguneda niiskust ja tekitada ebaõige soojustuse korral probleeme.


7. Millist regulaarset hooldust Enervent seade vajab?

Õhufiltreid tuleb vahetada nagu ette nähtud. Seadet ennast tuleb samuti tolmuimeja või muu sarnasega perioodiliselt puhastada.


8. Kas Enervent seadme saab ühendada koduautomaatika süsteemiga?

Enervent EDA juhtimisega seadmed saab ühendada LAN või Ethernet võrku FreeWay võrguseadme kaudu. Enervent EC juhtimisega seadmed saab samuti ühendada enamiku koduautomaatika süsteemidega.


9. Soojusvaheti on väga tõhus, kas küttespiraali on üldse vaja?

Soojusvaheti ei vaja eelsoojendit tänu suurele tõhususele. Sissepuhkeõhu soojendamine pärast soojusvahetit on mõnikord vajalik olenevalt ilmastikutingimustest, kuhu seade on paigaldatud. Tavaliselt soovitame küttekeha, et sissepuhkeõhk oleks alati meeldivalt soe isegi väga külmal ajal.


10. Millist tüüpi sissepuhkeõhu küttekeha tuleks valida?

Enervent ventilatsiooniseadmetel on väga tõhusad soojusvahetid, mistõttu sissepuhkeõhu küttekeha on vaja vaid üksikuteks kõige külmemateks päevadeks. Suhteliselt soojas kliimas, nagu Lõuna-Soomes, ei ole vesiküttega spiraalid tavaliselt kõige odavam valik kõrgete paigalduskulude ja vähese kasutuse tõttu aasta jooksul. Sissepuhkeõhu soojendamine elektrilise küttespiraaliga on neis tingimustes parem valik. Sissepuhkeõhu soojendamist on rohkem vaja külmemas kliimas ja seal on vesiküttega spiraal üldiselt parem valik.


11. Milline on Enervent ventilatsiooniseadmete õhuvoolu hulk?

Enervent sarja seadmete õhuvool jääb vahemikku 15 l/s kuni 390 l/s. Pro sarjas on suuremad seadmed õhuvooluga 50 l/s kuni 7000 l/s.


12. Millal tuleks filtreid vahetada?

Enervent seadme filtreid tuleb vahetada regulaarselt. Paneelfiltreid tuleb vahetada iga nelja kuu järel, kottfiltreid iga kuue kuu järel. Hoidke õhk värske ja ärge unustage filtreid vahetada!


13. Kas filtreid võib pesta?

Filtreid pesta ei tohi, kuid nende kasutusaega saab pikendada, puhastades neid tolmuimejaga.


14. Kuhu võib Enervent seadme paigaldada?

Pingvin, Pandion, Pelican ja Pegasos tuleb paigaldada sooja ruumi (üle +5°C). LTR-3, LTR-6 ja LTR-7 seadmeid saab tellida lisasoojustusega, mis lubab neid paigaldada külmas keskkonnas.


15. Kui palju müra ventilatsioonisüsteem tekitab?

Õigesti projekteeritud ja dimensioneeritud ventilatsiooniseade on vaikne.


16. Kas jahutusspiraalid saab paigaldada ka hiljem?

Jah, aga veenduge, et sissepuhkeõhu kanal on soojustatud vastavalt külmale õhule ette nähtud spetsifikatsioonile.


17. Mida tähendab õhuvoolu reguleerimine?

Iga sissepuhkeõhu klapi õhuvool tuleb reguleerida täpselt projektile vastavaks. See toiming eeldab mõõteseadmete olemasolu ja tuleks alati teostada spetsialisti poolt.


18. Kas vesiküttespiraal võib külmuda?

Vesiküttespiraaliga Enervent seadmed on varustatud külmumiskaitsega. Enervent soovitab kasutada vedrusulguriga õhusiibrit kõikide vesiküttespiraaliga seadmete välisõhu torudes.


19. Kas ma peaksin õhukanalitesse siibrid paigaldama?

Alati on soovitatav kasutada siibreid välisõhu ja väljapuhkeõhu torudes. Kui sissepuhkeõhku soojendatakse vesiküttespiraalidega, tuleb välisõhu torudes kasutada vedrusulguriga siibreid, mis takistavad voolukatkestuse korral külma õhu pääsu seadmesse.


20. Kui kaua on Ensto Enervent ventilatsiooniseadmeid tootnud?

Ensto Enervent on tegutsenud alates aastast 1983.


21. Kas tuleks vähendada õhuvoolu, kui väljas on külm?

Ei. Peaksite tingimata laskma ventilatsiooniseadmel töötada paigaldaja poolt soovitatud kiirusel aasta ringi. Kui te vähendate külma ilmaga õhuvoolu, suureneb jää tekkimise oht ventilatsioonisüsteemis. See oht on eriti suur väga külma ilma korral ja siis, kui siseruumide niiskus on kõrge (kasutatakse palju dušši ja kuivatatakse pesu).

Filtrite seisundist sõltub olulisel määral, kui hästi ventilatsiooniseade töötab. Määrdunud filtrid takistavad õhuvoolu, vähendades seda märgatavalt. Ärge unustage filtreid regulaarselt vahetada. Paneelfiltreid tuleb vahetada iga 3-4 kuu järel, kottfiltreid iga 6 kuu järel. Tuleb kasuks ka veenduda, et teie väligrill on puhastatud lumest ja puulehtedest.


22. Kas rotaatorsoojusvaheti tagastab niiskust ja võib tõsta niiskuse toas liiga kõrgeks?

Kõikide Enervent toodete standardne rootorsoojusvaheti suunab osa väljuva õhu niiskusest värske välisõhu hulka ainult siis, kui välistemperatuur on alla nulli. Sageli on see nõutud omadus, sest külma ilma korral võib toaõhk olla liiga kuiv. Kui õhuvool on teie maja jaoks õigesti dimensioneeritud, ei muutu õhk üleliia niiskeks. Kui niiskus on suur duši kasutamise või pesu kuivatamise tõttu, võite tahta veenduda, et niiskustaseme kiire muutmise funktsioon ( ED mudelite standardvarustuses, EC mudelite puhul valikulisena) on aktiveeritud.